Sol·licitud per a Expositors

La data de presentació d’instàncies finalitza el dia 15 d’abril.

Llocs de la Fira de San Isidro:

1.- Zona d’expositors i atraccions, durant la Fira.

2.- Zona de venda.

Annex I:

Sol·licitud de lloc expositor en la Fira de San Isidro

Anexo II:

Declaració responsable per a atraccions

Annex III :

Declaración responsable para instalación de puestos de venta

Annex IV :

Declaració responsable per a llocs de venda d’alimentació

Deixan's un missatge

Sant Isidre de Castalla

Contacte: 96 656 08 10

Email: info@castalla.org