Avís Legal

El Portal web del M.I. Ajuntament de Castalla té caràcter divulgatiu i orientatiu, i pretén posar a disposició de qualsevol persona interessada informació del municipi de Castalla i de les diferents àrees de l’Ajuntament.

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda en les pàgines d’este Portal tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprove la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

La informació que s’oferix podria no ser exhaustiva, exacta o actualitzada.

A fi de mantindre actualitzada la informació publicada en el Portal, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment.

Es faciliten vincles a pàgines externes sobre les quals este Ajuntament no té cap control, i respecte de les quals declina tota responsabilitat.

Este Portal està optimitzat per als navegadors Internet Explorer 6.0, Firefox 2.0, Safari 2.0 i Google Chrome 1.0 o versions superiors dels mateixos. La resolució recomanada és de 1024×768.

Deixan's un missatge

Sant Isidre de Castalla

Contacte: 96 656 08 10

Email: info@castalla.org